Onze doelstellingen

Wij hechten veel waarde aan een gezonde wereld om ons heen. Daarom staat duurzaamheid en innovatie hoog op onze agenda en streven wij de volgende doelstellingen na.

 • Wassink Installatie profileert zich als klantgerichte onderneming.
  De organisatie is afgestemd op de wensen van de klant.
 • Wassink Installatie biedt de klant een goede en regelbare binnenklimaatinstallatie.
  Wij scholen onze medewerkers continu op het gebied van technologische ontwikkelingen.
 • Wassink Installatie ontwikkelt de talenten die de organisatie rijk is.
  Bovendien creëren wij betrokkenheid van onze medewerkers bij het realiseren van een topproduct.

MVO-beleid

Wij werken met een goed uitgestippeld MVO-beleid. Vanuit de kern van de werkzaamheden proberen we excellent te handelen.

Medewerkers

 • VCA certificering zorgt voor veilig, gezond en milieuvriendelijk handelen op de werkvloer.
 • Stevig participeren in de brancheopleiding InstallatieWerk in Didam. Leerling monteurs krijgen een opleidingsplaats bij Wassink Installatie en doorlopen de opleiding via detachering.
 • Plaatsingsmogelijkheid voor stagiaires.
 • Volop gelegenheid voor het volgen van cursussen in de nieuwste gerelateerde ontwikkelingen en technieken.

Opdrachtgevers

Ons uitgangspunt is om samen met de klant een functioneel en goed geklimatiseerd gebouw te realiseren. Wassink Installatie waarborgt correct functionerende installaties en werkt mee aan de ontwikkeling van energiezuinige concepten.

Omgeving

Onze maatschappelijke betrokkenheid is onder meer terug te zien in:

 • Bijdrage aan het technieklokaal
 • Uitgebreide sponsoring aan (sport)verenigingen in de Achterhoek;
 • Zitting hebben in meerdere bestuurlijke organen, zoals: InstallatieWerk, Collegiale in- en uitleen, SIRA, Business Club De Graafschap en POA.