Disclaimer

Ondanks het feit dat Wassink Installatie de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Wassink Installatie is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Wassink Installatie is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Privacy

Persoonlijke informatie

Wassink Installatie verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Voor het invullen en versturen van een formulier, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door Wassink Installatie te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en gebruikt worden voor het verlenen van aangevraagde informatie en diensten. Wassink Installatie spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

Wassink Installatie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wassink Installatie kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wassink Installatie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wassink Installatie verstrekt. Wassink Installatie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Wassink Installatie verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt.

Ontvangers persoonsgegevens

Door uw aanwezigheid op het internet wordt tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wassink Installatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tussen u en Wassink Installatie tot stand komt. Daar waar een wettelijke bewaartermijn geldt is deze leidend.

Delen met anderen

Wassink Installatie zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers aangevraagde diensten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers aangevraagde diensten. Door Wassink Installatie een e-mail te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover Wassink Installatie dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om persoonsgegevens of gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt te alle tijden bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wassink.nl. Wassink Installatie zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Links naar andere websites

De website van Wassink Installatie bevat links naar andere websites die buiten het wassink.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site.  Wassink Installatie is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

Beveiligen

Wassink Installatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wassink Installatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens beschermt zijn.

Contactgegevens

Wassink Installatie – Vestiging Winterswijk
Snelliusstraat 11
7102 ED Winterswijk

Telefoon (0543) 51 79 25
E-mail info@wassink.nl

Postbus 322
7100 AH Winterswijk

Wassink Installatie – Vestiging Doetinchem
Fabrieksstraat 39-03
7005 AP Doetinchem

Telefoon (0314) 34 58 68
E-mail info@wassink.nl

Gegevens Wassink Installatie
B.T.W. nummer: NL 0085.47.269B01 – KVK: 08046424