Onze certficaten

ISO9001:2015

Om kwaliteit, veiligheid en milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen, werkt Wassink conform ISO9001:2015 procedures en zijn hiervoor gecertificeerd. ISO is een kwaliteitsmanagementsysteem. Door de procedures te volgen, kan Wassink aantonen hoe de processen gewaarborgd worden. Op deze manier borgen wij dat onze producten en diensten voldoen aan de wettelijke gestelde eisen en onze eigen kwaliteitsstandaard.

ISO14001 Milieu

Wassink Installatie in het bezit van het keurmerk ‘ISO14001 Milieu’. Wassink Installatie hanteert een goed systeem van milieumanagement. Het systeem waarmee constant gewerkt wordt aan het reduceren van de impact op het milieu, handelend volgens de huidige wet- en regelgeving.

ISO26000 MVO

Wassink Installatie beschikt over het ISO 26000 MVO certificaat en voldoet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens de internationale richtlijnen van ISO 26000. Sterker nog: wij leggen de lat hoog voor onszelf en streven naar een grote maatschappelijke betrokkenheid van ons als bedrijf en van onze medewerkers.

Veiligheids Checklijst voor Aannemers (VCA)

De VCA is een lijst met vragen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. VCA is een norm waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Veel opdrachtgevers eisen een VCA certificaat. Ook aannemers verlangen dit certificaat steeds vaker van onderaannemers. Een VCA- certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden (laten) uitvoeren met een ‘verhoogd risico’. Meestal gaat het om werk dat wordt gedaan in fabrieken, werkplaatsen of op (bouw-) locatie.

CO-VRIJ / BRL6000-25

Eigenaren van gasverbrandingsinstallaties –  zowel particulieren als VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties – zijn vanaf 1 april 2023 verplicht om voor installatie, reparatie en onderhoud een gecertificeerd bedrijf in te huren. Wassink Installatie voldoet aan alle gestelde eisen is wettelijk gecertificeerd om de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uit te voeren.

STEK

Wassink Installatie is een STEK-erkend bedrijf. Wij voldoen aan de eisen die de Stichting Erkenningsregeling voor de Uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf stelt. De belangrijkste doelstelling van STEK en de aangesloten installateurs is het voorkomen van onnodig verbruiken van koudemiddelen met als resultaat een schoner milieu. Onze STEK-monteurs hebben de opleiding en de ervaring die nodig is om elke airco en koelinstallatie verantwoord en milieuvriendelijk te monteren en onderhouden.

OK CV

Wij beschikken over het kwaliteitslabel OK CV, dat staat voor veilig en zuinig stoken. Onze monteurs zijn daarmee erkende Energie Service Specialisten. Alleen bedrijven die voldoen aan strenge eisen mogen onder dit label de cv-ketel inspecteren en onderhouden.

KNX Partner

Door de toenemende vraag naar installatie van domotica en gebouwbeheersystemen is onze afdeling Elektrotechniek een officiële partner van KNX. KNX is een open installatiesysteem waar we verschillende types besturingssystemen op aan kunnen sluiten. We noemen: besturingsmogelijkheden voor beveiliging, verlichting, elektronica, verwarming, ventilatie, airconditioning en zonwering. Het KNX systeem zorgt ervoor dat al deze besturingssystemen uniform met elkaar kunnen communiceren, zodat u maar vanuit 1 touchpanel hoeft te werken.